เข้าร่วมการอบรมและบรรยายให้องค์ความรู้

               วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมการอบรม และให้เกียรติบรรยาย ให้องค์ความรู้แก่บุคคล เพื่อรับทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ในประเทศ (UIS) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้มีโอกาสเรียนรู้บทบาทภารกิจ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีก่อนการปฏิบัติงานจริงผ่านบทกลอน

             สสช. ก่อรังสรรค์ ผลงานเลิศ  ให้ก่อเกิด แก่ประเทศ ทุกเขตคาม

            ได้นำพา นักเรียนทุน มาติดตาม  ความงดงาม ของหน้าที่ ที่ภูมิใจ

            หากจะเลือก สสช.ขอฉุกคิด  อย่ายึดติด เพียงพิศ หรือเชื่อใคร

             ต้องตรึกตรอง ให้ถ่องแท้ จนแน่ใจ  เพื่อเลือกให้ ได้เหมาะสม ชมชื่นกัน

            ขอขอบคุณ สถจ.ชลบุรี   ที่ได้ชี้ ความสว่าง อย่างสร้างสรรค์

            มาบอกเล่า เรื่องราว ประสบการณ์  เพื่อแบ่งปัน ผลงานดี ชี้นำไทย

โดยมี นางวรรณา ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

*********************************