ตรวจราชการ

            เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) โดยมี นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายโยธิน เมฆอรุณ สถิติจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

                                                                 “ตรวจติดตาม ถามไถ่ ห่วงใยมา

                                                                   อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี

                                                                   ตามมาด้วย ชัยนาท อุทัยธานี

                                                                   พบว่ามี ความใส่ใจ ในงานเอย”  

 

*********************************