ตรวจราชการ จ.สิงห์บุรี

                  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒   นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พร้อมคณะ   เดินทางไปตรวจเยี่ยม และลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน    ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ   จำนวน  ๒๕  ลุ่มน้ำ    (โครงการระยะที่  ๑)     โดยมี  นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

*********************************