ตรวจราชการ จ.สกลนคร

               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562   นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พร้อมคณะ   เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โดยมี นายชยสาร โทณานนท์ สถิติจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

*********************************