วันสตรีสากล ประจำปี 2562

                    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุริยา  บัวเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี งานดังกล่าวจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ  ความมั่นคงของมนุษย์

*********************************