ตรวจราชการ จ.ชัยนาท

     วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ในแต่ละเขตพื้นที่ โดยมี นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาทให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

*********************************

​​