​ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนาม จ.นครปฐม

     วันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามฯ เพื่อรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ และที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครปฐม พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ ณ อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และคณะ ให้การต้อนรับ

*********************************

​​