สสช.ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

                    เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

*********************************