ชาว สสช.ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                 เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร    โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  โดยเริ่มจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท  วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร   ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ตามลำดับ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

*********************************