สสช. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

            เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหล่าข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ถนนราชดำเนิน บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

*********************************