ครบรอบ ๕๖ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

                เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม  และพิธีสงฆ์  ในช่วงเช้า  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี  วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในโอกาสนี้ได้มอบเงินบริจาคจาก  ผู้มีจิตศรัทธาให้แก่  โครงการธรรมรักษ์นิเวศ  (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย)  วัดพระบาทน้ำพุ  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๖๑   แก่ นางสาวอังคณา แย้มอุบล นักวิชาการสถิติชำนาญการ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ และนายธนูชัย เล๊าะหลง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเลขานุการกรม ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหม และบริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************