บันทึกเทปถวายพระพร

                       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา     พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สตูดิโอ 5 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี กรุงเทพฯ

*********************************