งานเปิดโครงการ “GDCC Cloud DAY By MDES”

                       เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดโครงการ “GDCC Cloud DAY By MDES” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว  ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************