มอบเงินบริจาคแก่วัดพระบาทน้ำพุ

                วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวดวงเดือน ทวีผล ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ  และนางรัชดาภา กล้าการขาย   ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์   ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  จำนวนเงิน ๑๒๘,๐๓๑ บาท  ให้แก่  โครงการธรรมรักษ์นิเวศ  (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) วัดพระบาทน้ำพุ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************