ครบรอบ ๑๙ ปี Gistda

     เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพีร์  ชูศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ครบรอบ ๑๙ ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ และลานอเนกประสงค์ ชั้น ๖ (ทิศตะวันตก) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************