พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

     พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมในพิธี ณ วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

*********************************