บันทึกเทปรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ (News Room)

 

     วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ บันทึกเทปรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ (News Room) ช่องเนชั่นทีวี เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่โยงใยเรื่องภาษี เพื่อให้สำนักงานฯ นำไปใช้ประมวลผล เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศสู่สังคมดิจิทัล อย่างทั่วถึง เท่าทัน และยั่งยืน ณ ห้องผู้บริหารชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งการบันทึกเทปดังกล่าวจะออกอากาศ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๕๐ น.

 

*********************************