ร่วมเป็นเกียรติในงานประกาศผลรางวัล

 

     วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติในงานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)

*********************************