ครบรอบปีที่ ๒๓ กรมกิจการพลเรือนทหาร

     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ ๒๓ และร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับกำลังพลชั้นผู้น้อยและทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการทหาร ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคาร ๖ ชั้น ๒  กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************