ครบรอบ ๑๗ ปี สปสช.

     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุริยา บัวเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครบรอบ ๑๗ ปี และร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลแด่มูลนิธิมิตรภาพบำบัด เพื่อสร้างชุมชนมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อผู้ป่วยทุกโรคและญาติมิตรให้ได้รับการดูแลจิตใจยามป่วยไข้ ณ โถงชั้น ๒ สปสช. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************