ประชุม Data Flow Assessment for Strengthening
Data Management and Dissemination

     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหัวข้อ Data Flow Assessment for Strengthening Data Management and Dissemination โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และ United Nations Children’s Fund (UNICEF) ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************