ให้สัมภาษณ์สำหรับจัดทำสกู๊ปข่าว

    วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สำหรับจัดทำสกู๊ปข่าว “แผนงานด้านข้อมูลสถิติของประเทศ ในปี ๖๓” ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

*********************************