พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

     เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

*********************************