สสช. รับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับมอบรางวัล การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน “Digital Government Award 2019” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล​ ​​​

 

*********************************

 ​