สดช.ร่วมกับ สปสช.พัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

     เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานประกันสุขภาพ (สปสช.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการใช้ประโยชน์ (BIG DATA) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นพยาน      ในพิธี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) และสนับสนุนการดำเนินงานด้าน BIG DATA สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นในการช่วยเหลือการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข และระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ให้ดียิ่งขึ้น สามารถบูรณาการและให้บริการข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ปลอดภัย และควบคุมได้ ซึ่งมี  นายธนู สุวรรณโน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************