ครบรอบ ๓ ปี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

                   เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒    นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธีถวายสักการะองค์ท้าวมหาพรหม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ ๓ ปี   โดยมี คณะผู้บริหารพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด   เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง    โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีและแสดงความยินดี พร้อมบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมประสิทธิภาพกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหม และบริเวณหน้าห้องประชุม MDES ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรุงเทพมหานคร

*********************************