สำนักงานสถิติฯ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

                เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” ซึ่งจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องส่ง ๕ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

*********************************