ร่วมประชุมสถิติระดับชาติ

                  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการประชุมสถิติระดับชาติ  ในงาน The 5th China-ASEAN Statistics Forum ตามการเชิญจากสำนักงานสถิติจีน (National  Bureau of Statistics of China -- NBS of China) และได้รับเกียรติให้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานสถิติจีนในหัวข้อ “Big Data Application in Government Statistics” การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Wanda Vista เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

*********************************