สสช. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

               เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************