พี่มาดี ชวนน้องหนู เรียนรู้สำมะโนประชากรและเคหะ

           เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบรางวัลให้แก่เด็กๆ ในโอกาสที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  กับบริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  (ธพส.)   ในกิจกรรม   “พี่มาดี ชวนน้องหนู เรียนรู้สำมะโนประชากรและเคหะ” เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************