ร่วมประชุม 28th session of the Asia and  Pacific Commision on AGricultural Statistics (APCAS)

             นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ เข้าร่วมประชุม 28th session of the Asia and  Pacific Commision on AGricultural Statistics (APCAS) ณ Padma Resort Legian, Bali ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

*********************************