TOT ครบรอบ ๖๖ ปี

                 เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   นายวิชัย  ประทีปทิพย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ในงานวันครบรอบก่อตั้งองค์กร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครบรอบ ๖๖ ปี ณ บริเวณห้องโถง อาคาร ๙ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************