ร่วมเสวนางานเปิดตัวพันธมิตรข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อเด็กเคลื่อนย้าย

             เมื่อวันที่ ๒มีนาคม ๒๕๖๓ นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเสวนาในงานการเปิดตัวพันธมิตรข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อเด็กเคลื่อนย้าย (Launch Reception International Data Alliance for Children on the Move) ณ UNICEF House - Danny Kaye Visitors’ Center นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

*********************************