พิธีถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล

               เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันฉัตรมงคล  ณ บริเวณโถงชั้น ๙   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB)  ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************