พิธีถวายพระพรชัยมงคล

              เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563    เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   โดยการนี้  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ ณลานอเนกประสงค์  ชั้น 2  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************