พิธีลงนามถวายพระพร

                เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)   พร้อมด้วย  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงฯ  ผู้บริหารหน่วยงาน  ในสังกัดกระทรวงฯ   เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  ในการนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรด้วย ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

*********************************