อบรมบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ

           เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม  “บัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ”  รุ่นที่ ๑ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล  ข้อมูลเปิด การบริหารจัดการระบบสถิติกับการดำเนินงาน Data Catalog และการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมถึงการนำชุดข้อมูลขึ้นบนระบบ NSO Data Catalog ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************