พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการ
พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

    เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ (ทิศเหนือ) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************