เสวนาออนไลน์ ชีวิตวิถีใหม่ กับบทบาทสำนักงานสถิติแห่งชาติ

“Thailand 2020s and Beyond: Building a Trust and Data - Driven Society”

        วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) จัดงานเสวนาออนไลน์  “Thailand 2020s and Beyond: Building a Trust and Data - Driven Society”   โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่ กับบทบาทสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความไว้วางใจของประชาชนในการให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์หลายมิติ สำหรับการออกแบบนโยบายสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อม และรับทราบข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้สังคมดิจิทัล ผ่านทางเฟสบุ๊กไลฟ์ของ IPPD และ Thai PBS เวลา 10.30 – 12.00 น.

*********************************