พิธีถวายบังคมและถวายเครื่องสักการะ
เนื่องในวันสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๓

          วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายวิชัย ประทีปทิพย์ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารอำนวยการสำนักงาน กสทช. และพระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเกาะกลางน้ำ บมจ.กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

*********************************