พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

            วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และหน่วยงานสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ (ทิศเหนือ) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

 

*********************************