วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ และ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายอังสุมาล ศุนาลัย เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

 

​​