ตรวจราชการ จ.หนองคาย

            วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายจำลอง เก่งตรง  ผู้ตรวจราชการกรม     เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญ   (Flagship  projects) การดำเนินงานตามแผนโครงการปกติ KPI /การขับเคลื่อนแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และการสนับสนุนการพัฒนาและภารกิจของจังหวัดดิจิทัล ของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย โดยมี นางฐิตราภรณ์ ภาษาเวทย์ สถิติจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

*********************************