รมว.กระทรวง MDES พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ระยอง

         เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร สป.ดส. และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อตรวจเยี่ยมภารกิจโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต. กะเฉด อ. เมืองระยอง และ   ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ต.บางบุตร อ. บ้านค่าย และจุดเน็ตประชารัฐ หมู่ ๕ บ้านเกษตรศิริ อ.เมืองระยอง   ในการนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

*********************************