ตรวจราชการ จ.ฉะเชิงเทรา

        เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยมี นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดให้การต้อนรับ

 

   *********************************