ครบรอบ ๑๘ ปี กรมการท่องเที่ยว

        วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิบเอกนพดล นิลทับ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในโอกาสวันสถาปนา กรมการท่องเที่ยว ครบรอบ ๑๘ ปี และร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมการท่องเที่ยว เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมการท่องเที่ยว   ณ กรมการท่องเที่ยว  ชั้น ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ   อาคารัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*********************************