ตรวจราชการ จ.สุราษฎร์ธานี

        วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยมี นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริ​ฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดให้การต้อนรับ

*********************************