ตรวจราชการ จ.สตูลและสงขลา

 ​       วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยมี นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล และนางนางกอตีเย๊าะ ซีเดะ สถิติจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูลและสงขลา ให้การต้อนรับ

*********************************

 ​

​​​​