​ ​

สำนักงานสถิติฯ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลง
​ความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล และสนับสนุนทางเทคนิค

 ​       วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล และสนับสนุนทางเทคนิค ร่วมกับ นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการสร้างกลไกสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลร่วมกันในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตาม พันธกิจของทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๑ ตำหนักบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย ​

*********************************

 ​

​​​​ ​