คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ BEDO เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

            เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จำนวน ๔ คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางสาวสุครีม      ​กันไชย นักวิชาการสถิติชำนาญการ และนางสาวสาณี เรืองพยัคฆ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ และทีมงานให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************

 ​